amaç gütmek ne demek?

 1. Bir amacı gerçekleştirmeye çalışmak.

  Dernekler, 13'üncü maddedeki genel sınırlamalara aykırı hareket edemeyecekleri gibi siyasi amaç güdemezler.

  Anayasa
 2. (en)To pursue a goal.

amaç basamakları varsayımı

 1. Bir canlının zaman ve yer yönünden ereğine yaklaştıkça artan bir canlılık ve hareketlilik göstereceğini ileri süren bir kuram.

amaç dışı

 1. Gaye dışı, güdülen hedefin dışında olan.

gütmek

 1. Hayvan veya hayvan sürüsünü önüne katıp otlatarak sürmek.
 2. Bir düşünceyi, bir duyguyu veya bir ilkeyi gerçekleştirmeye çalışmak.
 3. Bir kimseyi, bir topluluğu kendi düşünce ve amacı doğrultusunda yönetmek, sevk ve idare etmek.
 4. (en)Shepherd.
 5. (en)To goad on.
 6. (en)To herd.
 7. (en)To cherish.
 8. (en)To nourish.
 9. (en)To cherish / a grudge / an ambition / an aim.
 10. (en)To pasture.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

amaç basamakları varsayımıamaç dışıamaç dilamaç edinmekamaç ekleamaçamaç erkesiamaç fonksiyonamaç içeriğiamaç kodamaama diğer taraftanama even thoughama neama sonragütmekgütmegütaperkagüttüğüm domuzu bana öğretmegübleğgübleğegübregübre araştırma bilimigübre böceği
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın