alloy halita ne demek?

 1. Alaşım

alaşım

 1. İki veya daha çok metalden, bazı durumlarda metallerle, C, P, Te vb. elementlerden oluşan metal görünümünde katı veya sıvı karışım, halita.
 2. İki ya da daha çok metalin birlikte eritilmesi sonucu oluşan katı karışım.
 3. Birden çok ergimiş metalin karıştırılarak soğutulmasından sonra elde edilen özdek.
 4. İki ya da daha çok metalden, kimi durumda da metallerle C,P, Te gibi öğelerden oluşan metal görünümünde katı ya da sıvı karışım.
 5. Madenlerin eriyerek birleşmesi sonunda meydana gelen madde, halita.
 6. (en)Alloy halita.
 7. (en)Amalgamation.
 8. (en)Composite.
 9. (en)Compound.
 10. (en)Composition.

alloy carbide

 1. Alaşım karbürü

alloy cast iron

 1. Alaşımlı dökme demir

halita

 1. İki veya muhtelif maddelerden yapılmış.
 2. Alaşım
 3. Birden çok ögeden oluşmuş karmaşık bir bütün.
 4. Karma.
 5. Karışık halde olan.
 6. (en)Admixture.
 7. (en)Aggregate.
 8. (en)Alloy.
 9. (en)Mixture.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

alloy carbidealloy cast ironalloy coatingalloy diodealloy junctionalloyalloy steelalloy tool steelalloyedalloyed cast steelalloallo antibadialloantibadialloantibodyalloantigenhalitahalita yapmahalitai dimağıhalitalı dökme demirhalithalihali alemhali apre makinesihali basma makinesihali hamurhalhal aykırılığıhal böyle ikenhal çekerliğihal değişikliği
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın