alkaloid ile ilgili ne demek?

 1. (en)Alkaloid.

alkaloid

 1. (en)Any of a class of organic compounds which contain nitrogen and have a bitter taste (Chemistry).
 2. Alkaloit
 3. Striknin ve morfin gibi kuvvetli ve tehlikeli bir grup ilâçlardan her biri. Toksit etkili, alkali bileşik. Örnek: morfin, kafein, kinin, atropin.

alkaloidosis

 1. Alkaloidozis

ile

 1. Kelimenin sonuna geldiğinde birliktelik, beraberlik, araç, sebep veya durum anlatan cümleler yapmaya yarayan bir söz
 2. Bazı soyut isimlere getirildiğinde durum bildiren zarflar oluşturan bir söz.
 3. Cümle içinde aynı görevde bulunan iki ögeyi birbirine bağlamaya yarayan bir söz.
 4. (en)By means of.
 5. (en)Hereby.
 6. (en)Upon.
 7. (en)With.
 8. (en)Together with.
 9. (en)Withal.
 10. (en)Plus.

ilgili

 1. İlgilenmiş olan, ilgisi bulunan, alakalı, alakadar, müteallik
 2. Alâkadar.
 3. (en)Pertinent.
 4. (en)Companion.
 5. (en)Curious.
 6. (en)Germane.
 7. (en)Relative.
 8. (en)About.
 9. (en)Anent.
 10. (en)Relevant.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

alkaloidalkaloidosisalkaloidozisalkaloitalkaloit ayraçalkalemialkalemiaalkalen fosfatazalkalesansalkalescencealkadienleralkaevlialkahestalkaikileile ayniile ayni zamandaile beraberile birlikteile böbürlenenile çalışmakile disari çikile doldurmakile doluilil halkıil ilköğretim kuruluil jandarmasıil özel idareleri
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın