algılama sağırlığı ne demek?

 1. Sesin kemikle ya da düzgülü yoldan iletiminin bir parçasının ya da tümünün bozulması nedeniyle ortaya çıkan sağırlık.

algılama

 1. Algılamak işi, idrak etme
 2. Duyu örgenleri yoluyle, çevrede var olan nesne ve olayların bilincine varma.
 3. Bir telsiz alıcısında, gelen bir elektriksel imlemin kiplendiği taşıyıcı dalgadan ayrılması.
 4. Yüklü parçacıkların sayaçlarla yüze çıkarılması.
 5. (en)Detection.
 6. (en)Perceptional.
 7. (en)Perception.
 8. (en)Sensation.
 9. (al)Auffinden
 10. (fr)Détection

algılama elemanı

 1. (en)Sensing element.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

algılamaalgılama elemanıalgılama gecikmesialgılama hatasıalgılama kanalıalgılama modualgılama yeteneğialgılamakalgılamamakalgılaması güçlüalgılaalgılalgıalgı alanıalgı bıçağıalgı bozukluğualgı dayanağısağırlıksağırlarsağırlar okulusağırlaşmasağırlaşmaksağırlaştır
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın