albumin rich milk ne demek?

 1. Albüminli süt

albüminli

 1. İçinde albümin bulunan.
 2. Albümini andıran.
 3. (en)Albuminous.

albumin

 1. Kan ile dokular arasında sıvı dengesinin sağlanmasında etkili, taşıyıcılık özelliği yüksek plazma proteinidir.
 2. Yumurta akı, süt ve kan serumunda bulunan, ısıtılınca pıhtılaşan, suda çözünebilen basit bir protein.
 3. Suda çözünebilen, sıcaklıkla koagüle olabilen, doymuş tuz çözeltilerle çöktürülebilen protein.
 4. (en)Albumin.
 5. (en)Water-soluble protein found in blood and egg-whites (Biochemistry).
 6. Albümin, yumurta akı
 7. (la)Albumen: yumurta akı

albumin degeneration

 1. Albümin dejenerasyonu

rich

 1. Paralı, zengin, varlıklı, bereketli, verimli, değerli, pahada ağır, pahalı, bol, yoğun, besin değeri yüksek, besleyici, ağır (yiyecek), canlı (renk), gür, esprili, komik, nükteli, anlamlı
 2. Zengin, servet sahibi: mümbit, bitek, verimli, bereketli
 3. Bol, çok: mükellef: lezzetli, yağlı, ağır
 4. Parlak (renk)
 5. Gür, dolgun (ses)
 6. Tuhaf, hoş, nükteli

milk

 1. Mal cinsinden olan yer. Birisinin tasarrufu altında bulunan yer. Mülk.
 2. Milk fever tıb
 3. Sağmak (inek)
 4. Sütünü sağmak
 5. (bir kimseden) almak, çekmek
 6. Faydalanmak, kötüye kullanmak.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

albuminalbumin degenerationalbumin indexalbumin milkalbuminatalbuminatealbuminaturiaalbuminemiaalbuminimeteralbuminisealbumalbum contentalbum layoutalbum namealbum optionsrichrich and prosperousrich customerrich employerrich enoughrich inrich manrich media adsrich pastryrich peopleric i zıya ı hafızaricarica edenrica ederekrica ederim
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın