album title ne demek?

 1. Albüm Başlığı

albüm

 1. Fotoğraf, pul vb.ni dizip saklamaya yarayan bir tür defter.
 2. Herhangi bir konu ile ilgili kısa açıklamalar verilerek resimler basılmış olan kitap.
 3. Uzunçalar.
 4. İçinde plak, yazılı yaprak ya da resim bulunan korumalık.
 5. Lat. Fotoğraf resimlerini veya sair resim, şekil ve hatıraları içine alan defter veya kitap.
 6. (en)Album.
 7. (en)Long-playing record.

album content

 1. Albüm ıçeriği

album layout

 1. Albüm Düzeni

title

 1. Başlık, serlevha, kitap başlşığı
 2. Lakap, ünvan, isim
 3. Rütbe ismi
 4. Hak, sahiplik
 5. Sıfat, ad, marka

Türetilmiş Kelimeler (bis)

album contentalbum layoutalbum namealbum optionsalbum setupalbumalbumenalbumen indexalbumen paperalbumenisealbugineaalbugineotomyalbuginitalbuginitisalbugotitletitle backgroundtitle bartitle cardtitle cordtitle deedtitle holdertitle insurancetitle of ogountitle of privilegetitlarktittit for tattitantitan alaşımıtitan çeliği
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın