albüminatlar ne demek?

  1. Albüminlerin alkali bileşikleri.
  2. (en)Albuminates.

albüminat

  1. Albüminlerin genellikle bazik karakterli maddelerle oluşturduğu bileşim.
  2. (en)Albuminate.

albümin

  1. Bitkilerin, hayvanların doku ve sıvılarında bulunan, birleşimi karbon, oksijen, azot, hidrojen ve kükürt olan, suda eriyen, beyaza yakın renkte, yapışkan madde.
  2. Hayvan ve bitki
  3. Fr. Tıb:Nebat ve hayvanların etli ve sulu kısımlarında bulunan karbon, oksijen, azot, hidrojen ve kükürt bileşiği gıdalı madde.
  4. Bitkilerin, hayvanların doku ve sıvılarında bulunan, bileşimi karbon, oksijen, azot, hidrojen ve kükürt olan, ısıtılınca pıhtılaşan, suda çözünebilen basit bir protein.
  5. (en)Albumin.
  6. Albümin, yumurta akı

Türetilmiş Kelimeler (bis)

albüminatalbüminalbümin dejenerasyonualbümin indeksialbümin işemealbümin tutkalı
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın