alabildiğine açmak ne demek?

 1. (en)Spread

spread

 1. Yaymak, sermek, açmak
 2. Uzatmak, döşemek, iki yana açmak, ayırmak, bulaştırmak, uzanmak, göz alabildiğine uzanmak, açılmak, sürülmek
 3. Alabildiğine açmak
 4. Dağıtmak, saçmak, neşretmek
 5. Sirayet ettirmek, bulaştırmak
 6. Ayırmak
 7. Üzerine sermek, kaplamak
 8. Sürmek
 9. Kurmak (sofra)
 10. Yayılmak, serilmek

alabildiğine açılmış

 1. (en)Widespread.

alabildiğine koşmak

 1. Tüm gücüyle koşmak.
 2. (en)Go flat out.

açmak

 1. Bir şeyi kapalı durumdan açık duruma getirmek
 2. Bir şeyin kapağını veya örtüsünü kaldırmak
 3. Engeli kaldırmak.
 4. Sarılmış, katlanmış, örtülmüş veya iliklenmiş olan şeyleri bu durumdan kurtarmak
 5. Bir şeyi, bir yeri oyarak veya kazarak çukur, delik oluşturmak.
 6. Tıkalı bir şeyi bu durumdan kurtarmak.
 7. Çevresini genişletmek.
 8. Birbirinden uzaklaştırmak.
 9. Almacı çalıştırmak için düğmeye basmak ya da düğmeyi çevirmek.
 10. (en)Offer.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

alabildiğine açılmışalabildiğine koşmakalabildiğinealabilirlikalabilmekaçmakaçmaaçma banyosuaçma düğmesiaçma kapamaaçma kapama belirteciaç acınaaç açaç aç ile yatınca arada dilenci doğaraç açık kalmak
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın