alıcı denet masası ne demek?

 1. Alıcı denetinin gerçekleştirilmesini sağlayan, çeşitli denet araçlarıyla donatılmış masa. (Bu masa, eşeksenli bir kabloyla alıcıya bağlıdır).
 2. (en)Camera control unit, CCU, camera control desk.
 3. (al)Kamerakontrollgerät, KKG, Kamerakontroll-schrank, Kontrollpult

alıcı denet odası

 1. Alıcı denet masasının ve alıcının çalışmasını düzenleyen, ayarlayan öbür araçların yer aldığı oda.
 2. (en)Camera control room, vision control room, racks.
 3. (al)Kamerakontrollraurn, Kontrollraum

alıcı

 1. Satın almak isteyen kimse, müşteri.
 2. Kendisine bir şey gönderilen kimse.
 3. Bir elektrik akımını alıp başka bir kuvvete çeviren aygıt.
 4. Bkz. Almaç.
 5. Görüntüleri alan cihaz, kamera.
 6. Azrail.
 7. Işığı, elektro-manyetik dalgaları alıp değerlendiren araç. Göz, fotoğraf plağı, radyo, radyo ırakgörürü gibi.
 8. Mal veya hizmetleri satın alan gerçek veya tüzel kişi.
 9. Bir telefon çevrimindeki kiplenik akımları ses dalgasına dönüştüren çevireç.
 10. Bir vericinin yayınladığı imlemleri işitilebilir imlere dönüştüren düzenek.

denet

 1. Laboratuvar işlemi tamamlanmış bir filmin herhangi bir eksiği olup olmadığını anlamak için dağıtımcıya verilmeden önce incelenmesi.
 2. Denetleme işi, teftiş.
 3. İşlemelikteki çalışmaları tamamlanmış bir filmin herhangi bir sakatı olup olmadığını anlamak üzere, dağıtımcıya verilmeden önce incelenmesi.
 4. (en)Control.
 5. (en)Inspection.
 6. (en)Supervision.
 7. (en)Audit teftiş.
 8. (en)Examination.
 9. (en)Film examination.
 10. (al)Filmprüfung

masa

 1. Ayaklar veya bir destek üzerine oturtulmuş tabladan oluşan mobilya
 2. Aynı masada oturanların tümü.
 3. Dairelerde, kurumlarda belli konularla ilgili işlerin görüldüğü bölüm.
 4. Düz duruşlu yer, düzlek yapı.
 5. İç içe geçme ayaklarıyla yüksekliği ayarlanabilen masa biçiminde atlama aracı.
 6. Kılıçla vuruşmak.
 7. (en)Table.
 8. (en)Console.
 9. (en)Flour made from dried corn kernels which have been cooked in limewater, then left to soak overnight The corn is ground while still wet The dough is used to make corn tortillas Recipe: Corn Tortillas.
 10. (en)Mud; the combination of ingredients for the amalgamation process; finely ground ore, water, salt, magistral, and mercury.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

alıcı denet odasıalıcıalıcı açısıalıcı adresialıcı aletalıcı antenalıcı cihazıalıcı çıkana kadar fiyatın düşürüldüğü satışalıcı çıkmamakalıcı dalgalığıalıcı dalgalık gücüalıalı al moru moralı alına, moru morunadenetdenet işlemdenetçidenetçi yazanağıdenetçilikdeneticideneticilikdenetilen değişkendenetilmedenetilmekdenedene holedenebdeneboladenef
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın