aktifleştirici enzimler ne demek?

 1. Amino asitlerin nükleotit monofosfatlarının aktivasyonu sırasında katalizör olarak iş gören enzimler. Örnek: Amino asil sentetaz.
 2. Aminoasitlerin nükleotit monofosfatlarının aktivasyonu sırasında katalizör olarak iş gören enzimler.
 3. (en)Activating enzymes.
 4. (al)Aktivatorenenzym
 5. (fr)Enzyme d'activation, enzyme activatrice
 6. (la)Activus: faal

aktifleştirici

 1. Promotör.
 2. Sanayide kauçuğun veya benzer elastomerlerin kükürtle işlenmesini hızlandırabilen madde.
 3. Herhangi bir maddenin gazışını artırma etkisi gösteren yabancı cisim veya atom.
 4. Katalizörün aktifliğini artıran madde.

aktifleştirilebilir

 1. (en)Elligible for capitalisation

enzim

 1. Bkz. ferment
 2. Bir kimyasal tepkimeye sebep olan ve onu hızlandıran, eriyebilir organik madde.
 3. Bk. özgen
 4. Hücre içinde üretilen ve bütün hayat olatlarını başlatan, hızlandıran, protein yapısındaki Katalizör proteinlere verilen ad. Biyokimyasal tepkimelerin gerçekleşme sürecini hızlandırır, ancak sürecin oluş biçimini etkilemezler.
 5. Canlı hücrelerce sentezlenen ve biyolojik olayları seçimli olarak katalizleyen, genelde protein yapısında polimer madde.
 6. Hayvansal veya bitkisel dokular tarafından sentezlenen, besin maddelerinin sindirilmelerini sağlayan, organizmada maddelerin parçalanma ve birleşmelerini düzenleyen, bu işlemlerin yönünü ve hızını belirleyen fakat işlem sırasında değişmeyen organik, protein tabiatında maddeler. Katalizledikleri tepkimelerin tipine bağlı olarak oksidoredüktazlar, transferazlar, hidrolazlar, liyazlar, izomerazlar ve ligazlar olarak gruplandırılırlar.
 7. Biyokimyasal tepkimeleri başlatan, hızlandıran ve tepkime sonunda başlangıç yapısını koruyarak tepkimeden ayrılan protein yapısındaki katalizör bileşikler.
 8. (en)Enzyme.
 9. (fr)Enzyme

Türetilmiş Kelimeler (bis)

aktifleştiriciaktifleştirilebiliraktifleştirilen edinme maliyetleriaktifleştirmeaktifleştirmekenzimle bağlanmış immünosorbent deneyienzimenzim aktivasyonuenzim baskılanmasıenzim enz eenzim enzyme
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın