akrebi mekniyyat ne demek?

  1. Huk:Meşrut-Un lehi bildiren zamirin en yakın mercii manasını anlatır. Mesela: Bir vakfiyede vakıf tevliyetini evvela kendisine, sonra oğlu "A" ya, sonra çocuklarına şart etse, çocukları tabirindeki zamir vakıfın kendisine değil de en yakın merci'i bulunan "A" nın çocuklarına hamlolunur. (Huk.L.) (Osmanlıca'da yazılışı: akreb-i mekniyyat)

akrebiye

  1. Bk. akrepler

akrebiyyet

  1. Daha yakın oluş.

mekniyyat

  1. Kinayeli cümleler.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

akrebiyeakrebiyyetakrebakrebeakrebekakreakrakraakrabakrabaakraba çıkmakmekniyyatmeknmeknanmeknemeknun
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın