akış katsayısı ne demek?

 1. Bir akarsuyun beslenme teknesine düşen yağışlarla teknede edimsel olarak gerçekleşen akış arasındaki orantı.
 2. (en)Coefficient of run-off.
 3. (fr)Coefficient d'écoulement

akış

 1. Akın
 2. Akma işi veya biçimi.
 3. Geçip gitme, sürüp gitme.
 4. Yerçekimi ve eğim etkisiyle suların yeryüzü ya da yeraltındaki devinimi.
 5. Su gibi akış.
 6. (en)Run off.
 7. (en)Course.
 8. (en)Flow.
 9. (en)Pour.
 10. (en)Afflux.

akış aşağı

 1. Bir akarsuyun ağız yönüne doğru olan bölümü. bkz. akış yukarı.
 2. (en)Downsteam.
 3. (fr)Aval

katsayı

 1. Bir niceliğin kaç katı alındığını gösteren sayı.
 2. Bkz. koefisiyon
 3. Fiziksel bir özelliği tanımlayan sembol
 4. Başka bir değeri veya onun değişme oranını göstermek için, bir değerin veya büyüklüğün çarpıldığı sayı.
 5. (en)Coefficient.
 6. (en)Coefficient, exponent, factor, multiple, parameter.
 7. (fr)Coefficient

Türetilmiş Kelimeler (bis)

akışakış aşağıakış başına doruk hızıakış birimiakış borusuakış çalışmasıakış çizeneğiakış çizeneği simgesiakış çizgesiakış çizgisiakıakı ak karası karaakı ile çıkmakakı karası geçitte belli olurakı yoğunluğukatsayıkatsayı ile ilgilikatsayı matriskatsayılar matrisikatsayıları
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın