ailece ne demek?

 1. Bütün aile birlikte, ailecek.

  Evimizi, evimizde ailece birlikte yapılan çok şeyi özlüyordum.

  A. Ağaoğlu
 2. (en)As a family.
 3. (en)En famille

ailecek

 1. Ailece.
 2. (en)With the whole family

aile

 1. Evlilik ve kan bağına dayanan, karı, koca, çocuklar, kardeşler arasındaki ilişkilerin oluşturduğu toplum içindeki en küçük birlik.
 2. Aynı soydan gelen veya aralarında akrabalık ilişkileri bulunan kimselerin tümü
 3. Birlikte oturan hısım ve yakınların tümü.
 4. Eş, karı.
 5. Aynı gaye üzerinde anlaşan ve birlikte çalışan kimselerin bütünü.
 6. Temel niteliği bir olan dil, hayvan veya bitki topluluğu, familya
 7. Karı, koca ve çocuklardan oluşan topluluk
 8. Ortak özellikleri olan matematiksel nesneler kümesi. (Örneğin yüzeylerailesi, operatörlerailesi gibi.)
 9. Canlıların sınıflandırılmasında benzer cinslerin meydana getirdiği grup anlamında kullanılan terim.
 10. Zevce

Türetilmiş Kelimeler (bis)

ailecekaileaile adıaile adresiaile altıaile babasıailailanthus
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın