ahrem ne demek?

  1. (Divan edebiyatı terimi) Mef’ûlün adımiyle başlıyan rubai.
  2. Burnu kesik olan. Kesik burunlu.

ahreb

  1. Çok harap, perişan, yıkık.
  2. Rubaî adlı dört mısralı manzumelerin mef'ûlü ile başlayan türü.

ahrec

  1. Ak ile kara. Siyahla beyaz.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

ahrebahrecahreç donahredahrepahraahrabahracahradahrak
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın