ahrec ne demek?

  1. Ak ile kara. Siyahla beyaz.

ahreb

  1. Çok harap, perişan, yıkık.
  2. Rubaî adlı dört mısralı manzumelerin mef'ûlü ile başlayan türü.

ahreç don

  1. Atlarda bedeni örten kılların kırmızı ve beyaz karışımı kıllardan oluşması; fakat yele, kuyruk ve bacakların alt kısımlarının siyah renkte olması, diğer bir deyişle doru donun beyaz kıllarla kaplanmış biçimi.
  2. (en)Bay roan.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

ahrebahreç donahredahremahrepahraahrabahracahradahrak
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın