ahlakı zemime ne demek?

  1. Kötü, beğenilmeyen ahlak.örnek:"İnsana dünyâda ve âhirette zarar veren her şey, ahlâk-ı zemîmeden meydana gelmektedir. Zararların, kötülüklerin başı kötü huylu olmaktır."

ahlakı bozuk

  1. (en)Defective in moral sense.
  2. (en)Filthy.
  3. (en)Immoral.
  4. (en)Tainted.

ahlakı bozulmuş

  1. (en)Ulcerous.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

ahlakı bozukahlakı bozulmuşahlakı fazılaahlakı hamideahlakı haseneahlakıahlakı hor görmeahlakı karakterahlakın düzelmesiahlakını bozmakahlakahlak azlığıahlak bilimiahlak bozucuahlak bozukluğuzemilzeminzemin değerzemin emsalizemin hazırlamakzemzem bima yüşbehül medhzemanezemanetzemberek
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın