ahını yerde koymamak ne demek?

  1. Öcünü almak: “Sen öz babanın öcünü alamadın diye o da dedesinin ahını yerde mi koyacaktı?” -N. Hikmet.

ahını almak

  1. Ah almak: Ana baba ahını almak doğru değildir.

ahı çıkmak

  1. Yaptığı ilenme, etkisini göstermek.

yerde

  1. (en)Earth, premises, footing, whereabouts, glebe, ground, locale, locality, location, locus, mother earth, place, position, post, quarter, room, seat, site, situation, situs, slot, space, spot, stand, standing, station, stead, terrain, ubiety; pew.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

ahını almakahı çıkmakahı gitmek vahı kalmakahı gitmiş vahı kalmışahı tutmakahı yerde kalmamakyerdeyerde başlatmayerde dengeyerde durma haliyerde kalmakyerde kurutmayerde künde karşılığıyerde sürünmekyerde sürüyerek kirletmekyerde uzamakyeryer açmakyer adıyer adı bilimiyer adları bilimi
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın