ahı yerde kalmamak ne demek?

  1. Yaptığı ilenme er geç etkisini göstermek.

ahı çıkmak

  1. Yaptığı ilenme, etkisini göstermek.

ahı gitmek vahı kalmak

  1. Iyice zayıflamak, iş göremez duruma gelmek.

yerde

  1. (en)Earth, premises, footing, whereabouts, glebe, ground, locale, locality, location, locus, mother earth, place, position, post, quarter, room, seat, site, situation, situs, slot, space, spot, stand, standing, station, stead, terrain, ubiety; pew.

kalmamak

  1. (en)Not to remain

Türetilmiş Kelimeler (bis)

ahı çıkmakahı gitmek vahı kalmakahı gitmiş vahı kalmışahı tutmakahılganahım şahımahını almakahını yerde koymamakahırahır bakıcısıyerdeyerde başlatmayerde dengeyerde durma haliyerde kalmakyerde kurutmayerde künde karşılığıyerde sürünmekyerde sürüyerek kirletmekyerde uzamakyeryer açmakyer adıyer adı bilimiyer adları bilimi
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın