agit prop ne demek?

 1. siyasal başarıya ulaşmak için ajitasyon yöntemini propagandayla birlikte kullanan sovyet öğretisi. sovyet yönetimi, 1917 devrimi'nden sonra sanatın, bu öğreti çerçevesinde, özellikle geniş halk kitlelerinin duygularına seslenerek, bir yandan devrimin coşkusunu sürdürmek, öte yandan halkı eğitmek amacıyla kullanılmasını savunmuştur. tiyatro, müzik, dans, sinema, folklor, görsel sanatlar ve edebiyatın ayrı ayrı ya da birlikte bir bütün olarak yer aldığı agit-prop eylemleri çoğu kez devrimin önemli günlerini kutlamak amacıyla düzenlenmiş, el lissitsky, exter, rodçenko, altman, maleviç, vladimir (1899-?) ve georgi (1900–33) stenberg gibi avant-garde sanatçıların katkılarıyla gerçekleşmiştir. afişlerden kartpostallara; duvar resimlerinden taşıtların üstündeki resimlere; sergi pavyonlarından büfelere, duraklara, konuşma kürsülerine; tiyatro gösterilerinden şölenlere kadar çok farklı biçimlerde anlatım bulan, çoğu kez sokaklarda, izleyicilerin de katılımını sağlayan bu eylemler, ülkede popülist kültürün çekirdeğini oluşturmuştur.e.b.s. z. rana

agit

 1. Anlamı yiğit,cesur olan Kürtçe bir isim.

agita

 1. Hazımsızlık, (İtalyan-Amerikan argosu) dispepsi, mide fesadı, mide ekşŸimesi; ajitasyon, endişŸe

prop

 1. Yaslamak.
 2. (sahne dekorunda kullanılan) eşya, aksesuar.
 3. Başlık
 4. (en)Probe.
 5. Desteklemek, destek koymak.
 6. Dayamak
 7. (-ped,- ping) destek yapmak, desteklemek, sırık ile tutmak
 8. Sahne donatımı.
 9. Uçak pervanesi.
 10. Himaye etmek, tutmak

Türetilmiş Kelimeler (bis)

agitagitaagitableagitateagitate the airagitatedagitated depressionagitated restless and wildagitatedlyagitationagiagilagileagile appletagile gibbonpropprop jetprop s.t againstprop upprop up temporarilypropaedeuticpropagandapropaganda amaçlıpropaganda filmpropaganda filmipropro and conpro big hookpro boiled wheatpro cancer
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın