agit ne demek?

  1. Anlamı yiğit,cesur olan Kürtçe bir isim.

agit prop

  1. siyasal başarıya ulaşmak için ajitasyon yöntemini propagandayla birlikte kullanan sovyet öğretisi. sovyet yönetimi, 1917 devrimi'nden sonra sanatın, bu öğreti çerçevesinde, özellikle geniş halk kitlelerinin duygularına seslenerek, bir yandan devrimin coşkusunu sürdürmek, öte yandan halkı eğitmek amacıyla kullanılmasını savunmuştur. tiyatro, müzik, dans, sinema, folklor, görsel sanatlar ve edebiyatın ayrı ayrı ya da birlikte bir bütün olarak yer aldığı agit-prop eylemleri çoğu kez devrimin önemli günlerini kutlamak amacıyla düzenlenmiş, el lissitsky, exter, rodçenko, altman, maleviç, vladimir (1899-?) ve georgi (1900–33) stenberg gibi avant-garde sanatçıların katkılarıyla gerçekleşmiştir. afişlerden kartpostallara; duvar resimlerinden taşıtların üstündeki resimlere; sergi pavyonlarından büfelere, duraklara, konuşma kürsülerine; tiyatro gösterilerinden şölenlere kadar çok farklı biçimlerde anlatım bulan, çoğu kez sokaklarda, izleyicilerin de katılımını sağlayan bu eylemler, ülkede popülist kültürün çekirdeğini oluşturmuştur.e.b.s. z. rana

agita

  1. Hazımsızlık, (İtalyan-Amerikan argosu) dispepsi, mide fesadı, mide ekşŸimesi; ajitasyon, endişŸe

Türetilmiş Kelimeler (bis)

agit propagitaagitableagitateagitate the airagitatedagitated depressionagitated restless and wildagitatedlyagitationagiagilagileagile appletagile gibbon
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın