affirmative statute ne demek?

 1. Müspet hüküm içeren kanun
 2. Olumlu yükümlülük getiren yasa

affirmative action

 1. Pozitif ayrımcılık, istihdam etmede kadınlar ve azınlıkların arttırılmış temsilini teşvik etme (ya da üniversiteler, vs.)

affirmative condition

 1. Olumlu koşul
 2. Olumlu bir hareketin yapılmasını gerektiren şart

statute

 1. Kural, kaide
 2. Ferman
 3. Kanun, yasa, nizam
 4. Emir, hüküm
 5. Kaideye göre
 6. Kurallı
 7. Statü, tüzük

Türetilmiş Kelimeler (bis)

affirmative actionaffirmative conditionaffirmative covenantaffirmative easementaffirmative propositionaffirmativeaffirmativelyaffirmativenessaffirmativ senteceaffirmationaffirmableaffirmablyaffirmanceaffirmance of judgmentstatutestatute barredstatute bookstatute heykelstatute lawstatute milestatute of limitationsstatutabhstatutairstatuarystatuary reservesstatuestatue makerstatue of libertystatstatestate agencystate auditorstate bank
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın