aff ne demek?

  1. İffet, namus. İffetli olmak. Nefsini haramdan men'etmek.
  2. Affectionate, affirmative.

affa uğramak

  1. Affedilmek
  2. Bağışlanmak
  3. (en)To be pardoned.

affability

  1. Tatlılık, hoşluk
  2. Sokulganlık
  3. Nezaket, naziklik

Türetilmiş Kelimeler (bis)

affa uğramakaffabilityaffability affablenessaffableaffablenessaffablyaffacted byaffairaffair of honoraffair of honourafaf buyurunaf dilekçesiaf dilemeaf dilemek
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın