adversatively ne demek?

  1. Muhalif bir şŸekilde, aykırı veya dirençli bir şŸekilde

adversative

  1. Karşıt fikir belirten, aksi düşünce bildiren
  2. Muhalefet belirten , karşı fikri ifade eden.

adversary

  1. Rakip, karşı kimse
  2. Muhalif, iblis
  3. Düşman, hasım
  4. Muhalif kimse

Türetilmiş Kelimeler (bis)

adversativeadversaryadversary proceedingadversary systemadversadvers effectadvers ilaç reaksiyonuadvers ilaç tepkisiadvers olay
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın