adversative ne demek?

  1. Karşıt fikir belirten, aksi düşünce bildiren
  2. Muhalefet belirten , karşı fikri ifade eden.

adversatively

  1. Muhalif bir şŸekilde, aykırı veya dirençli bir şŸekilde

adversary

  1. Rakip, karşı kimse
  2. Muhalif, iblis
  3. Düşman, hasım
  4. Muhalif kimse

Türetilmiş Kelimeler (bis)

adversativelyadversaryadversary proceedingadversary systemadversadvers effectadvers ilaç reaksiyonuadvers ilaç tepkisiadvers olay
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın