adverb zarf ne demek?

 1. Belirteç

belirteç

 1. Zarf.
 2. (Derleme.. katmaç) Bir eylemin, bir sıfatın ya da bir başka belirtecin anlamını zaman, yer, ölçü, nitelik, soru kavramları bakımından etkileyen sözcük: Çok konuşuyor; Erken gelince şaşırdık; En iyi arkadaş kitaptır; En fazla kazanan en çok çalışandır vb.
 3. Çizgisel denklem takımlarının çözümü için konulmuş işlemsel bir kural; n'inci dereceden birbelirteç, n dikeç ve n dizeç olarak öbeklenmiş n2 sayılı bir çizelge oluşturur.
 4. Ortamın hidrojen iyon konsantrasyonuna göre renk değiştiren zayıf organik asit veya bazlar, indikatör.
 5. Yemlerde doğal olarak bulunan, sindirim kanalından çok az emilen, gerçekte gübrede değişmemiş olarak tamamen bulunabilen, lignin, kromojen, silisyumdioksit, slika gibi dış indikatörler veya krom oksit, demir oksit ve baryum sülfat gibi iç indikatörlerle teorik sindirilebilirlik ve kuru madde tüketimini hesaplamada kullanılan maddeler.
 6. Bulunduğu yerin niteliği hakkında bilgi veren işaretleyici, markır. Üç şekilde kullanılabilir.
 7. Kromozomda yeri ve işlevi bilinen bir genin, başka bir genin haritalanmasında.
 8. Antijenik belirteç olarak hücre tiplendirmesinde.
 9. DNA, RNA veya protein belirteçler, bilinen uzunlukta veya nitelikte parçacıklar olup çözümlemelerde kullanılabilir.
 10. Bazı durumlara karşı duyarlılık göstererek veya cevap oluşturarak o durumlar hakkında ipucu veren, belirleyici, indikatör.

adverb of place

 1. Yer belirteci

adverb of quality

 1. Niteleme belirteci

zarf

 1. Kap, kılıf, sarma.
 2. İçine mektup veya başka kâğıtlar konulan kâğıttan kese
 3. İçine fincan veya bardak oturtulan metal kap
 4. Bir fiilin, bir sıfatın veya bir zarfın anlamını zaman, yer, ölçü, nitelik, soru kavramları bakımından etkileyen kelime, belirteç: Az yaşamıştı. Geç kalınca utandı gibi.
 5. Bk. belirteç
 6. Değiştirime uğramış bir dalganın en uç bölümlerini yani genliğin üst bölümlerini gösteren eğri.
 7. Virüs tarafında kodlanan proteinlerle tomurcuklanma sırasında hücreden alınan lipoprotein tabakadan oluşan ve bazı virüs ailelerinde kapsit yapının üzerinde bulunan yapı ögesi.
 8. (en)Envelope.
 9. (en)An ornamental metal cup-shaped holder for a hot coffee cup.
 10. (en)Adverbial.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

adverb of placeadverb of qualityadverb of quantityadverbadverbe of timeadverbialadverbial clauseadverbial phraseadverbialiseadverbializeadvectionadvection fogadvectiveadveksiyonadveksiyon sisizarfzarf adresi yazıtipizarf b4zarf b5zarf b6zarf beslemezarf besleyicizarf besleyicisizarf biçemlerizarf boyutuzarzar zorzar almakzar atmazar atma kabı
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın