adap erkan ne demek?

 1. Yol yöntem

  Bu odacı namzetleri ufaktan ufağa hizmete alıştırılırlar, adap erkân öğrenirlerdi.

  H. F. Ozansoy
 2. (en)Rules and conventions, customary practices.

yol

 1. Karada, havada, suda bir yerden bir yere gitmek için aşılan uzaklık, tarik.
 2. Karada insanların ve hayvanların geçmesi için açılan veya kendi kendine oluşmuş, yürümeye uygun yer
 3. Genellikle yerleşim alanlarını bağlamak için düzeltilerek açılmış ulaşım şeridi
 4. İçinden veya üstünden bir sıvının geçtiği, aktığı yer.
 5. Gidiş çabukluğu, hız.
 6. Davranış, tutum, gidiş veya davranış biçimi
 7. Uyulan ilke, sistem, usul, tarz, tarik.
 8. Yolculuk.
 9. Kolcuğun veya anahtarın konumlarından her biri.
 10. Elektronlar, iyonlar veya moleküller gibi taneciklerin hareket ettiği iz, patika.

adap

 1. Gelenek, görenekler, yerleşmiş usuller ve töreler
 2. Karşılıklı ilişkilerde alışılmış usullere, ahlak ve terbiye kurallarına göre uyulması gereken esaslar
 3. Töre.
 4. Usul, yol
 5. Yol yordam, yol yöntem
 6. (en)Convenances.
 7. (en)Customs.

adapis

 1. İlkel karakterli fosil bir maki cinsi.
 2. (en)Adapis.

erkan

 1. Bir topluluğun ileri gelenleri.
 2. Osmanlıca'da yazılışı: erkân.
 3. General veya amiral aşamasındaki askerler.
 4. Büyükler, üstler.
 5. Yol, yöntem.
 6. Yiğit, erkek soydan gelen.
 7. Adet, usul.
 8. Sarılık denilen bir hastalık çeşidi.
 9. Rükünler, esaslar, temeller.
 10. (en)Great men.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

adapadapisadaptadapt o.s. toadapt oneself toadapt toadaptabilitiadaptabilityadaptableadaptable houseadaada balığıada bana, adayım sanaada barbusuada byronerkanerkan kürküerkan minderierkanı askeriyeerkanı devleterkanı harberkanı harbiyei umumiyeerkanı islamiyeerkanı istiareerkanı salaterkaerkaberkabanerkaherkal
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın