adım atmak ne demek?

 1. Yürümek için ayağını öne doğru uzatıp basmak.
 2. 1) yürümek için ayağını öne doğru uzatıp basmak: “Yıllar var ki bu eve tek bir ziyaretçi bile adım atmamıştı.” -E. Şafak. 2) mec. bir işe ilk kez girişmek.
 3. (en)Step, take a step.

adım atarak

 1. (en)Stepping

adım açısı

 1. (en)Angle of pitch, pitch angle.

atmak

 1. Bir cismi bir yöne doğru fırlatmak.
 2. Bir şeyi yere doğru bırakmak.
 3. Bir kimsenin ilişiğini kesmek.
 4. Koymak
 5. Rastgele bir kenara koymak.
 6. Uzatmak.
 7. Bir yerden başka bir yere taşımak.
 8. Sille, tokat vurmak.
 9. (en)Discard.
 10. (en)Scut ch.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

adım atarakadım açısıadım adımadım adım gezmekadım duruşuadımadım kaydırmaadım sayacıadım sayıcıadım tıklatmaADIadı altındaadı anılmayanadı batmakadı batsınatmakatmaatma dairesiatma döngüsüatma recep, din kardeşiyizatmacaatmatm addressatm adresiatm arp clientatm arp ıstemcisi
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın