acting as principal ne demek?

 1. Asaleten

asaleten

 1. Bir görevde temelli olarak, asıl olarak, vekâleten karşıtı.
 2. Kendi adına hareket ederek.
 3. Vekil olmayış. Kendi işini kendi namına bizzat kendisi yapmak üzere. Kendi namına olmak üzere.
 4. (en)Acting as principal.
 5. (en)Acting as principal and not as a representative.

acting

 1. Yapan, işleyen, temsil eden
 2. Vekil olan, vekâlet eden.

acting as guarantor

 1. Kefillik

as

 1. Kakım.
 2. İskambil kâğıtlarında birli.
 3. Bir işte başta gelen (kimse veya şey).
 4. Arsenik elementinin simgesi.
 5. (∆S) Entropi değişimi.
 6. (en)Ermine.
 7. (en)Stoat.
 8. (en)Very poisonous metallic element that has three allotropic forms; arsenic and arsenic compounds are used as herbicides and insecticides and various alloys; found in arsenopyrite and orpiment and realgar.
 9. (en)United States territory on the eastern part of the island of Samoa.
 10. (en)To the same degree ; 'they were equally beautiful'; 'birds were singing and the child sang as sweetly'; 'sang as sweetly as a nightingale'; 'he is every bit as mean as she is'.

principal

 1. Düellocu, sermaye, anapara
 2. Baş, ana, başlıca, büyük, asıl, en mühim
 3. Başkan, şef, patron
 4. Yönetici
 5. Müdür, okul müdürü
 6. Vekil tutan kimse
 7. Asıl mesul kimse
 8. Müvekkil
 9. Düelloda karşılaşan taraflardan biri

Türetilmiş Kelimeler (bis)

actingacting as guarantoracting copyacting crazyacting high ad mightyacting manageracting ministeracting on commissionacting orderacting outactinactin filamentactinalactigraphactimateasas ... as everas ... so ...as a consequence ofas a countermeasure toas a cure foras a disabled veteranas a familyas a first impressionas a formalityaa 1a alfa lipoproteinemia b basımıa b c basımı
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın