acıkara ne demek?

  1. Sık ve küçük taneli bir çeşit ekşi üzüm.

acıkan doymam sanır, susayan kanmam sanır

  1. Bir şeyi uzun süre elde edemeyen kimse, daha sonra o şeyden ne kadar çok edinirse edinsin yine kendisine yetmeyeceği kanısında bulunur.

acıkan ne olsa yer, acıyan ne olsa söyler

  1. Geçim sıkıntısı içinde bulunan kişi geçinebilmek için her yolu dener, her işi yapar, canı yanan kişi de sonunu düşünmeden ağzına geleni söyler.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

acıkan doymam sanır, susayan kanmam sanıracıkan ne olsa yer, acıyan ne olsa söyleracıkan ne yemez, acıyan ne demezacıkanın yanağından, susayanın dudağından belli oluracıkılmaacıacı acıacı acı ağlamakacı acı bağırmakacı acı havlama
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın