absurd remark ne demek?

 1. Saçma

saçma

 1. Bir tür balık ağı, serpme ağ.
 2. Yersiz, akla aykırı, tutarsız söz
 3. Saçmak işi.
 4. Avda kullanılan fişeklerin içine konulan, türlü boylardaki küçük ve yuvarlak kurşun tanesi
 5. Akla uygun olmayan, yersiz bulunan, pestenkerani, absürt.
 6. Böyle söz söyleyen veya iş yapan.
 7. Mantık kurallarını bozan, tersine çeviren. // Saçma bir düşünce, öğeleri birbirini tutmayan, birbiriyle bağdaşmayan düşüncedir. Saçma bir yargı kendi içinde tutarsız olan ya da tutarsızlığı içeren bir yargıdır. Saçmayı anlamsızdan ayırmak gerekir. Çünkü saçmanın bir anlamı vardır, ama bu anlam çelişiktir, yanlıştır. Oysa anlamsız olan ne doğru ne de yanlıştır.
 8. Av fişeği kovanına doldurulup kovan içindeki barutun yanmasından meydana gelen gazların basıncı ile hız kazanan küresel veya dönel biçimde metal tanecik.
 9. Yersiz, akla aykırı, tutarsız söz
 10. Serpme ağı.

absurd scene

 1. Absürd sahne, saçma bir durum, gülünç bölüm, uygunsuz sahne

absurd theatre

 1. Absürt tiyatro

remark

 1. Dikkat etmek, farketmek, söylemek, belirtmek, düşüncesini söylemek, yorum yapmak
 2. Söylemek, demek
 3. Dikkat edip görmek
 4. Işaret
 5. Söz
 6. Dikkat etme, görme, mülâhaza
 7. Mütalâa.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

absurd sceneabsurd theatreabsurdabsurdismabsurdistabsurdityabsurdlyabsurdnessabsurdumabsud theatreabsulutelyabsabs 1 alkil benzen sulfonatabs anti blocker systemabs fren sistemiabsalremarkremarkabilityremarkableremarkable forremarkable limitsremarkablyremarksremaremadremaderemadetremainremrem remrem sleep
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın