absurd remark ne demek?

 1. Saçma

saçma

 1. Bir tür balık ağı, serpme ağ.
 2. Avda kullanılan fişeklerin içine konulan, türlü boylardaki küçük ve yuvarlak kurşun tanesi
 3. Böyle söz söyleyen veya iş yapan.
 4. Akla uygun olmayan, yersiz bulunan, pestenkerani, absürt.
 5. Yersiz, akla aykırı, tutarsız söz
 6. Saçmak işi.
 7. Mantık kurallarını bozan, tersine çeviren. //saçma bir düşünce, öğeleri birbirini tutmayan, birbiriyle bağdaşmayan düşüncedir.saçma bir yargı kendi içinde tutarsız olan ya da tutarsızlığı içeren bir yargıdır.saçmayı anlamsızdan ayırmak gerekir. Çünküsaçmanın bir anlamı vardır, ama bu anlam çelişiktir, yanlıştır. Oysa anlamsız olan ne doğru ne de yanlıştır.
 8. Av fişeği kovanına doldurulup kovan içindeki barutun yanmasından meydana gelen gazların basıncı ile hız kazanan küresel veya dönel biçimde metal tanecik.
 9. Serpme ağı.
 10. (en)Nonsense.

absurd scene

 1. Absürd sahne, saçma bir durum, gülünç bölüm, uygunsuz sahne

absurd theatre

 1. Absürt tiyatro

remark

 1. Dikkat etmek, farketmek, söylemek, belirtmek, düşüncesini söylemek, yorum yapmak
 2. Söylemek, demek
 3. Dikkat edip görmek
 4. Işaret
 5. Söz
 6. Dikkat etme, görme, mülâhaza
 7. Mütalâa.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

absurd sceneabsurd theatreabsurdabsurdismabsurdistabsurdityabsurdlyabsurdnessabsurdumabsud theatreabsulutelyabsabs 1 alkil benzen sulfonatabs anti blocker systemabs fren sistemiabsalremarkremarkableremarkable forremarkable limitsremarkablyremarksremaremadremaderemadetremainremrem remrem sleep
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın