abdestinde namazında olmak ne demek?

 1. Dindar olmak.

dindar

 1. Din inancı güçlü, din kurallarına bağlı kimse.
 2. Allah'a bağlanmış olan kimse
 3. Allah’a inanmış kimse.
 4. Dini kaidelere hakkıyla riayet eden, dininin emirlerini yerine getiren, mütedeyyin.
 5. (en)Religious.
 6. (en)Devout.
 7. (en)Pious.
 8. (en)Devotional.
 9. (en)Godly.
 10. (en)Prayerful.

abdestinden şüphesi olmamak

 1. Yaptığı işte kusuru olmadığını kesin olarak bilmek.

abdestini vermek

 1. Argo azarlamak.

olmak

 1. Meydana gelmek, varlık kazanmak, vuku bulmak
 2. Gerçekleşmek veya yapılmak.
 3. Bir görev, makam, san veya nitelik kazanmak
 4. Bir şeyi elde etmek, edinmek
 5. Bir durumdan başka bir duruma geçmek.
 6. Herhangi bir durumda bulunmak.
 7. Uygun düşmek, yerinde görülmek.
 8. Yetişmek, olgunlaşmak.
 9. (en)Happen.
 10. (en)Become.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

abdestinden şüphesi olmamakabdestini vermekabdesti gelmekabdesti kaçmakabdestabdest almakabdest bozmakabdest tazelemekabdestannamazı kılınmaknamaznamaz bezinamaz kılmanamaz kılmaknamaz niyaz
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın