açısal devinirlik ne demek?

 1. Dönme eylemsizliği ile açısal hızın çarpımı olan yönleçsel nicelik ya da devinirliğin bir eksene göre döngüsü.
 2. Dinginlik koluyla açısal hızın çarpımı olarak belirtilen açısal devinim niceliği.
 3. (en)Angular momentum.
 4. (al)Drehimpuls
 5. (fr)Moment cinétique

açısal

 1. Açı ile ilgili, zaviyevi.
 2. (en)Angular.

açısal açıklık

 1. (en)Angular aperture.

devinirlik

 1. Devinen bir cismin kütlesiyle hızının çarpımına (p = nv) eşit olan ve zamana göre değişim hızı sürücü kuvveti veren (F = dp/dt) yönleçsel nicelik
 2. Devinen bir cismin kütlesiyle hızının çarpımına (p = nv) eşit olan ve zamana göre değişim hızı sürücü kuvveti veren (F = dp/dt) yönleçsel nicelik
 3. (en)Momentum.
 4. (al)Impuls, Bewegungsgrösse
 5. (fr)Impulsion, quantité de mouvement

Türetilmiş Kelimeler (bis)

açısalaçısal açıklıkaçısal aralıkaçısal avansaçısal bölgeaçısal büyütmeaçısal çapaçısal dağılımaçısal diskordansaçısal dispersiyonaçıaçı karşı açıaçı çekimiaçı fonksiyonuaçı freze bıçağıdevinirlikdevinirlik aktarımıdevinirlik korunumu yasasıdevinirdevinimdevinim bilimidevinim evresidevinim sürçmesidevinim yollan
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın