açığa çıkmak ne demek?

 1. Belli olmak, anlaşılmak

  Ama daha önemlisi komünle bizim aramızda bir anlayış farkı olduğu açığa çıktı.

  A. Ümit
 2. Rıhtıma aborda veya kıçtankara olmuş bir gemi bulunduğu yerden kalkarak daha uzaktaki bir yere demirlemek üzere kıyıdan uzaklaşmak.
 3. (en)Come into the open.

belli

 1. Beli olan
 2. Bilinmedik bir yanı olmayan, malum
 3. Gizli olmayan, ortada olan, anlaşılan, bedihi, zahir, aşikâr
 4. Belirli, muayyen
 5. (en)Apparent.
 6. (en)Clear.
 7. (en)Certain.
 8. (en)Specific.
 9. (en)Particular.
 10. (en)Known.

açığa çıkmamış

 1. (en)Potential.

açığa çıkmış

 1. (en)Out.

çıkmak

 1. İçeriden dışarıya varmak, gitmek
 2. Elde edilmek, sağlanmak, istihsal edilmek
 3. Bir meslek veya bilim kurumunda okuyup yetişmek, mezun olmak
 4. Bulunduğu yeri bırakıp başka yere geçmek, taşınmak, ayrılmak, ilgisini kesmek
 5. Süresi dolduğunda ayrılmak.
 6. Yapılmak, yürümek.
 7. Yetişecek ölçüde olmak.
 8. Eksilmek.
 9. (en)Exit.
 10. (en)Point.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

açığa çıkmamışaçığa çıkmışaçığa çıkan şeyaçığa çıkarıcı faktörleraçığa çıkarmaaçığa çıkarmakaçığa çıkışaçığa alınmaaçığa alınmakaçığa almaaçıaçı karşı açıaçı çekimiaçı fonksiyonuaçı freze bıçağıçıkmakçıkmakbeyçıkmaklıkçıkmaçıkma desteğiçıkma durumuçıkma durumu ekiçıkma grubuçıkçık dışarıçıkacakçıkacak olançıkaççıbançıban ağırşağıçıban başıçıban işlemekçıban var
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın