Ruhulkudüs ne demek?

  1. Cebrail, vahiy meleği.

ruhul

  1. Binmek için kullanılan deve.

ruhullah

  1. Allah´ın ruhu.
  2. Hazreti İsa.
  3. allah’ın emriyle meydana gelen.
  4. Allah'ın emriyle meydana gelen.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

ruhulruhullahruhu okşamakruhu revanruhu şad olsunruhu tetkik ve muayeneruhud
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın