Alectis alexandrinus ne demek?

  1. İskender balığı.
  2. (la)Alectis alexandrinus

iskender

  1. İnsanları koruyan.
  2. M.Ö. 356-323 yıllan arasında yaşayan ve 20 yaşında hükümdar olan Makedonya Kralı, Aristo'dan ders almıştır. Yunanistan, İran, Anadolu, Suriye, Mısır, Hindistan'ı istila eden hükümdara, büyük iskender lakabı takılmıştır. 33 yaşında ölmüştür
  3. İskender-i Rumi de denir. Bundan başka ismi geçen bir de İskender-i Zülkarneyn vardır.

alectoris graeca

  1. Bk. kaya kekliği

alectoromancy

  1. Horoz bakısı

Türetilmiş Kelimeler (bis)

alectoris graecaalectoromancyalecalec alec baldwinalec guinnessalecital eggaleale houseale l umumalea jacta estaleakalexandrinealexandriaalexandrianalexandritealexandraalexandre dumasalexandretta
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın