şuna ne demek?

  1. Şu zamirinin yönelme durum eki almış biçimi.

şuna bak

  1. Hafifseme ya da kınama için söylenir.
  2. Hafifseme ya da kınama için söylenir.

şuna buna

  1. Başkalarına.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

şuna bakşuna bunaşuncaşuncacıkşundaşuşu anşu an içinşu an kişu ana dek
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın