şehnamehan ne demek?

  1. İran ve Hint saraylarında Şehname'den öyküler anlatanlara verilen ad.

şehname

  1. Hükümdarların niteliklerini, üstün başarılarını anlatan, mesnevi biçiminde yazılmış manzume.
  2. Manzum olarak yazılmış tarih.

şehnameci

  1. Şehname yazarı.
  2. Osmanlılarda vakanüvisliğin kuruluşundan önce devletin resmî tarih yazarı.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

şehnameşehnamecişehnazşehnazbuselikşehabşehadetşehadet parmağışehadetnameşehalem
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın