şehnameci ne demek?

  1. Şehname yazarı.
  2. Osmanlılarda vakanüvisliğin kuruluşundan önce devletin resmî tarih yazarı.

şehname

  1. Hükümdarların niteliklerini, üstün başarılarını anlatan, mesnevi biçiminde yazılmış manzume.
  2. Manzum olarak yazılmış tarih.

şehname

  1. Hükümdarların niteliklerini, üstün başarılarını anlatan, mesnevi biçiminde yazılmış manzume.
  2. Manzum olarak yazılmış tarih.

şehnamehan

  1. İran ve Hint saraylarında Şehname'den öyküler anlatanlara verilen ad.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

şehnameşehnamehanşehnazşehnazbuselikşehabşehadetşehadet parmağışehadetnameşehalem
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın