şeffaf kalkan balığı ne demek?

 1. Kalkan balığı (Scophthalmidae) ailesinden, boyları 60 cm olabilen, gövde yeşilimsi veya grimsi kahverengi, dorsal ve anal yüzgeçlerinde belirgin olmayan benekler bulunan, Ege Denizi ve Akdeniz'de dağılım gösteren kemikli bir balık türü.
 2. (la)Lepidorhombus whiffiagonis

şeffaf

 1. Saydam.
 2. Bk. saydam
 3. (en)Transparent.
 4. (en)See-through.
 5. (en)Pellucid.
 6. (en)Clear.
 7. (en)Sheer.
 8. (en)Filmy.
 9. (en)Crystalline.
 10. (en)Crystal.

şeffaf ipek kumaş

 1. (en)Organza.

kalkan

 1. Ok, kılıç vb.nden korunmak için savaşçıların kullandığı korunmalık.
 2. Toplum olaylarında güvenlik görevlilerinin çeşitli saldırı araçlarından kendilerini ve başkalarını korumak için kullandıkları, özel olarak yapılmış korumalık.
 3. Koruyucu
 4. Yan yüzergillerden, büyük, yassı, derisi düğme veya çivi denilen birtakım sivri kemiklerle örtülü, beyaz etli balık, kalkan balığı (Scophtalmus maximus).
 5. Karapaks, klipeus, skutellum, skutum gibi yapılar.
 6. Oktan veya kılıçtan korunmak için savaşçıların kullandığı korunmalık.
 7. (en)Firewall.
 8. (en)Outgoing.
 9. (en)Shield.
 10. (en)Turbot.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

şeffafşeffaf ipek kumaşşeffaf kağıtşeffaf olmaşeffaf olmayışşeffaf şeyşeffaflaşşeffaflaşmaşeffaflaşmakşeffaflaştırşeffaşefşef dekoratörşef elektrikçişef elektrikçi muavinişef garsonkalkankalkan alıklığıkalkan balığıkalkan balığıgillerkalkan bezikalkan biçimli yanardağkalkan böceklerikalkan duvarkalkan gibikalkan gibi organkalkadiskalkalkalkalekalkkalk borusukalk ve gitkalk zili
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın