şaşırıp kalmak ne demek?

 1. Çok şaşırmak, büyük bir şaşkınlığa düşmek.
 2. (en)To be at one's wits end.

şaşırıp kalmış

 1. (en)Agape, baffled.

şaşırıp kalarak

 1. (en)Agape.

kalmak

 1. Olduğu yeri ve durumu korumak, sürdürmek
 2. Zaman, uzaklık veya nicelik belirtilen miktarda bulunmak
 3. Konaklamak, konmak
 4. Oturmak, yaşamak, eğleşmek
 5. Hayatını sürdürmek, yaşamak.
 6. Varlığını korumak, sürdürmek
 7. Oyalanmak, vakit geçirmek
 8. Sınıf geçmemek.
 9. 1) yapılması düşünülmüş olduğu hâlde yapılmamak; 2) kararı bağlandığı hâlde uygulanmamak.
 10. (en)Stay.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

şaşırıp kalmışşaşırıp kalarakşaşırışşaşırşaşırdığını belli etmedenşaşırdım doğrusuşaşışaşı bakmaşaşı bakmakşaşı çakır demektense kör de kurtulşaşı gibikalmakkalmakalma durumukalma eğrisikalma süresikalmkalKal gelmekkal ocağıkal u kılkala
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın