ıstek olarak ne demek?

 1. (en)As request

as

 1. Kakım.
 2. İskambil kâğıtlarında birli.
 3. Bir işte başta gelen (kimse veya şey).
 4. Arsenik elementinin simgesi.
 5. (∆S) Entropi değişimi.
 6. (en)Ermine.
 7. (en)Stoat.
 8. (en)Very poisonous metallic element that has three allotropic forms; arsenic and arsenic compounds are used as herbicides and insecticides and various alloys; found in arsenopyrite and orpiment and realgar.
 9. (en)United States territory on the eastern part of the island of Samoa.
 10. (en)To the same degree ; 'they were equally beautiful'; 'birds were singing and the child sang as sweetly'; 'sang as sweetly as a nightingale'; 'he is every bit as mean as she is'.

ıstek oluştur

 1. (en)Create request

ıstek başlat

 1. (en)Demand start

olarak

 1. (en)As, qua.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

ıstek oluşturıstek başlatıstediği neısteğe uyarlamaısteği iptal etıstablıstablı amireıstablı hasıstaflınıstaharısıs lm analiziıs lm çözümlemesiıs lm modeliıs eğrisiolarakolarak anolarak bilmekolarak bulunmakolarak buraya kopyalaolarak görmekolarak görünmekolarak ise alolarak kabul etolarak sonuçlanmakolaola kiolabildiğinceolabildiğince çabukolabildiğince faydalanmak
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın