ısıtma düzeni ne demek?

 1. Bir tiyatroyu ısıtmada kullanılan döşem.
 2. (en)Heating.
 3. (fr)Appareil de chauffage

ısıtma döşemcisi

 1. Isıtma döşemini yapan usta.

ısıtma aracı

 1. Yüksek sıcaklıklardaki yenime dirençli alaşımlardan yapılmış ve fırınları ısıtmada kullanılan metal parça.
 2. (en)Heating element.
 3. (fr)Élément de chauffage

düzen

 1. Belli yöntem, ilke veya yasalara göre kurulmuş olan durum, uyum, nizam, sistem
 2. Soyut ve somut nesnelerin bir sıraya, bir hedefe, bir amaca göre sıralanması.
 3. Yerleştirme, tertip.
 4. Bir devletin belli başlı ilkeleri bakımından yönetimde tuttuğu yol, yönetim biçimi, rejim.
 5. Dolap, hile
 6. Müzik aletlerinde ses ayarı, akort.
 7. Toplumsal bir yapı içinde ögelerin bütüne, bütünün ögelere ve ögelerin birbirlerine göre ilişkileri.
 8. Alet edevat takımı.
 9. (en)Order.
 10. (en)Regularity.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

ısıtma döşemcisiısıtma aracıısıtma ateşliğiısıtma ateşliği direnç teliısıtma bölgesiısıtma bujisiısıtmaısıtma çevrimiısıtma eğrisiısıtma elemanıısıtısıtanısıtaşıyıcıısıtıcıısıtıcı bataryadüzeni ayarladüzeni bozmakdüzeni bozukdüzeni temizledüzeni uyguladüzenine koymakdüzenini bozmakdüzenini takip etmekdüzendüzen açıklamasıdüzen akçesidüzen bağıdüzen etkisidüzedüze çıkmakdüze inmekdüzebandüzeç
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın