ücret bordrosu yerine geçen vesikalar ne demek?

 1. Bk. ücret çizelgesi yerine geçen belgeler

ücret çizelgesi yerine geçen belgeler

 1. Devlete ilişkin genel, katma, özel yönetimli daire ve kuruluşlarla belediyelerin ve ekonomik devlet kuruluşlarının ücret ödemelerinde kullandıkları belgeler.
 2. (en)Wage documents.
 3. (fr)Documents de salaire

ücret

 1. İş gücünün karşılığı olan para ve mal
 2. Kiralanan veya satın alınan bir şey için ödenen para
 3. Üretim faktörlerinden biri olan emeğin üretimden aldığı pay, diğer bir deyişle emek faktörünün fiyatı.
 4. İşçilere üretim sürecine katılmaları karşılığında belli sürelerde yapılan ödeme. krş. maaş
 5. Emek karşılığında alınan para.
 6. Bk. ödemelik
 7. Hizmet karşılığı verilen şey.
 8. (en)Dues.
 9. (en)Charge.
 10. (en)Terms.

ücret anlaşması

 1. (en)Wage agreement.

bordro

 1. Çizelge, çizgilerle bölünmüş tablo
 2. Bir maaşın ayrıntılarını gösteren çizelge.
 3. Bk. ayrıntılı çizelge
 4. (en)Payroll.
 5. (en)Wage slip.
 6. (en)Docket.
 7. (en)List.
 8. (en)Register.
 9. (en)Voucher.
 10. (en)Bordereau.

yerine

 1. Bir şeyin veya bir kimsenin yerini almak üzere
 2. Başkasının adına
 3. (en)Instead.
 4. (en)Instead of.
 5. (en)In lieu.
 6. (en)In lieu of.
 7. (en)In place of.
 8. (en)Vice.
 9. (en)In sb's/sth's stead.
 10. (en)In lie.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

ücretücret anlaşmasıücret anlaşmazlığıücret artışıücret arttırımıücret ayıracıücret birimiücret bordrosuücret cetveliücret çizelgesiücraücra yerücacücahinüceücembordrosuzbordrobordro mahkumubordro vergisibordrolubordbordaborda bordayaborda feneriborda fenerleri
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın