ücret anlaşmazlığı ne demek?

 1. (en)Wage dispute.

wage

 1. Maaş.
 2. Savaş açmak.
 3. Çalışma ücreti
 4. Ücret.
 5. Sürdürmek, devam ettirmek, yürütmek
 6. (mücadele, münakaşa, savaş) devam etmek, sürdürmek.

ücret

 1. İş gücünün karşılığı olan para ve mal
 2. Kiralanan veya satın alınan bir şey için ödenen para
 3. Üretim faktörlerinden biri olan emeğin üretimden aldığı pay, diğer bir deyişle emek faktörünün fiyatı.
 4. İşçilere üretim sürecine katılmaları karşılığında belli sürelerde yapılan ödeme. krş. maaş
 5. Emek karşılığında alınan para.
 6. Bk. ödemelik
 7. Hizmet karşılığı verilen şey.
 8. (en)Dues.
 9. (en)Charge.
 10. (en)Terms.

ücret anlaşması

 1. (en)Wage agreement.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

ücretücret anlaşmasıücret artışıücret arttırımıücret ayıracıücret birimiücret bordrosuücret bordrosu yerine geçen vesikalarücret cetveliücret çizelgesiücraücra yerücacücahinüceücemanlaşmazlığın halledilmesianlaşmazlığa düşmekanlaşmazlığa neden olananlaşmazlıkanlaşmazlık çıkaran
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın