özellikle bunun için ne demek?

 1. (en)Ad hoc.

ad

 1. Peygamberleri Hud'u dinlemedikleri için Tanrı tarafından yok edilen kavim.
 2. Bir kimseyi, bir şeyi anlatmaya, tanımlamaya, açıklamaya, bildirmeye yarayan söz, isim: Çocuk, kedi, ağaç, düşünce, iyilik, Ahmet, Ertuğrul birer addır.
 3. Herkesçe tanınmış veya işitilmiş olma durumu, ün, nam, şöhret.
 4. Anılacak değer, önem.
 5. İsim.
 6. Sayma.
 7. Sayılma.
 8. Varlıkları bildiren sözcük: Ev, kedi, Ali, Ayşe, hayal, ordu, vermek, yarış vb.
 9. Bir filme verilen ad ve bu adı yazılı olarak belirten görüntüler. TV
 10. Bir izlenceye verilen ad ve bu adı belirten yazıların görüntüleri.T.: isim, filmin ismi. isim, programın ismi, programın adı

özellikle

 1. Özel olarak, her şeyden önce, başta, hele, bilhassa, hususuyla, bahusus, mahsus
 2. (en)Especially.
 3. (en)Specially.
 4. (en)In particular.
 5. (en)Particularly.
 6. (en)Exclusively.
 7. (en)Above all.
 8. (en)In especial.
 9. (en)Expressly.
 10. (en)Notedly.

özellikle 17

 1. (en)Peruke

bunun

 1. "bu" adılının tamlayan durumu.

için

 1. Amacıyla, maksadıyla
 2. Sebep ve sonuç belirten bir söz
 3. -dan / -den dolayı, ... -dan / -den ötürü
 4. Özgü, ayrılmış.
 5. Düşüncesince, kendince, göre
 6. Hakkında
 7. Oranla, göz önünde tutulursa.
 8. Karşılığında, karşılık olarak.
 9. (en)In the cause of.
 10. (en)So as to.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

özellikleözellikle 17özellikle belirtilmemişözellikle belirtmeközellikle dikkat etmeközellikle dini sebeplerle evlenmeyenözelliklerine göre ayırmaözelliközellik belirlemeözellik belirtenözellik koduözellik listesiözelliği olmayanözelliğini belirtmeközellemeözelleme kurallarıözelleşmeözelleşmeközelleştirilmebununbunun burasıbunun da ötesindebunun dışındabunun gibibunun gibi bir şey var mıbunun içinbunun için daha önceden bir tedavi gördünüz mübunun için değer biçer misinizbunun için piliniz var mıbunubunu alıyorumbunu ben ısmarlamadımbunu ben ısmarlamadım.bunu benim için ayırtın lütfen
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın