özelleştirilme ne demek?

  1. Özelleştirilmek işi.

özelleştirilmek

  1. Özel duruma getirmek. Kamu mallarının satılarak özel teşebbüslere devretmek.
  2. Özelleştirme işi yapılmak.

özelleştirilmek

  1. Özel duruma getirmek. Kamu mallarının satılarak özel teşebbüslere devretmek.
  2. Özelleştirme işi yapılmak.

özelleştirme

  1. Özelleştirmek işi veya durumu.
  2. Devlete ait taşınır, taşınmaz malların teklif alma ya da ihale yoluyla satışını yapma.
  3. Rekabete dayalı piyasa ekonomisinin oluşturulması, kamu iktisadi teşebbüslerine bütçeden yapılan transfer harcamalarının azaltılması, sermayenin tabana yayılarak sermaye piyasasının geliştirilmesi ve atıl tasarrufların ekonomiye kazandırılması gibi gerekçelerle, kamu iktisadi teşebbüslerinin varlık veya hisse satışı, kiralama gibi yollarla devredilmesi ve/veya kamu hizmeti üretiminden devletin çekilmesiyle kamunun iktisadi etkinlik alanının daraltılması.
  4. (en)Privatisation.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

özelleştirilmeközelleştirmeözelleştirmeközelleştirmemeközelleşmeözelleşmek
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın