özelleştirme ne demek?

 1. Özelleştirmek işi veya durumu.
 2. Devlete ait taşınır, taşınmaz malların teklif alma ya da ihale yoluyla satışını yapma.
 3. Rekabete dayalı piyasa ekonomisinin oluşturulması, kamu iktisadi teşebbüslerine bütçeden yapılan transfer harcamalarının azaltılması, sermayenin tabana yayılarak sermaye piyasasının geliştirilmesi ve atıl tasarrufların ekonomiye kazandırılması gibi gerekçelerle, kamu iktisadi teşebbüslerinin varlık veya hisse satışı, kiralama gibi yollarla devredilmesi ve/veya kamu hizmeti üretiminden devletin çekilmesiyle kamunun iktisadi etkinlik alanının daraltılması.
 4. (en)Privatisation.

özelleştirmek

 1. Bir şeyi özel duruma getirmek veya özel olarak kullanmak, kamulaştırmak karşıtı.
 2. Kamu malını satarak özel duruma getirmek.
 3. Bk. uyarlamak
 4. (en)Privatize.
 5. (en)To privatize.
 6. (en)Turn over to private managers.

özelleştirmemek

 1. (en)(neg. form of özelleştirmek) appropriate, make private, specialize, denationalize.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

özelleştirmeközelleştirmemeközelleştirilmeözelleştirilmeközelleşmeözelleşmek
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın