öldürmemek ne demek?

  1. (en)Form of öldürmek) kill, murder, put to death, exterminate, get rid of, shoot dead, assassinate, do away with, bump off, carry off, croak, cut down, destroy, dispatch, do in, drop, erase, get, ice, kill off, knock off, knock out, take smb.'s life, make away with.

öldürme

  1. Öldürmek işi
  2. Bir canlının hayatının kanun dışı sona erdirilmesi.
  3. (en)Manslaughter.
  4. (en)Bloodshed.
  5. (en)Killing.
  6. (en)Murdering.
  7. (en)Dispatch.

öldürme eğrisi

  1. Kemoterapötik ilaçların klinik etkinliklerinin değerlendirilmesinde kullanılan, belirli sayıda bakteri inkübe edilen sıvı kültür ortamına, belirli konsantrasyonda ilaç eklenmesinden sonra, belli aralarla örnek alınarak ortamda kalan bakteri sayısının ölçülmesi ve bu bakteri sayısındaki azalmanın zamana göre çizilen grafiği.
  2. (en)Killing curve.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

öldürmeöldürme eğrisiöldürme içgüdüsüöldürme oranıöldürmek
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın