öldürdü ne demek?

  1. (en)Killed

killed

  1. Öldürdü

öldür

  1. (en)Be, happen, become, exist, occur, take place, have, mature, befall, come about, come off, come over, eventuate, fare, get, go, go on, hap, hatch, hit, turn.

öldürecek gibi

  1. (en)Murderously.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

öldüröldürecek gibiöldüresiyeöldürmeöldürme eğrisiöldükten sonraöldükten sonra gerçekleşenöldükten sonra kazanılan ünöldükten sonra olanöldükten sonra vücudun katılaşması
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın