öğecik izgeterim değerleri ne demek?

 1. Belli toplam dönüsü (S) ve toplam açısal kolcuğu (L) olan öğecik nicem durusu.
 2. (en)Atomic term values, multiplet term values.
 3. (fr)Terme atomique, valeurs de termes, terme multiplet

öğecik

 1. Bir öğenin kimyasal bağlanımlara giren en temel parçacığı.
 2. Bir öğenin kimyasal bağlanımlara giren en temel parçacığı.
 3. (en)Atom.
 4. (al)Atom
 5. (fr)Atome

öğecik çekirdeği

 1. Öğeciğin tüm özdeksel kütlesinin biriktiği artı yüklü parçacık.
 2. Öğeciğin tüm özdeksel kütlesinin biriktiği artı yüklü parçacık.
 3. (en)Atomic nucleus.
 4. (fr)Noyau d'atome

değer

 1. Bir değişkenin yada bilinmeyenin sayı ile anlatımı.
 2. Bir ulusun sahip olduğu sosyal, kültürel, ekonomik ve bilimsel değerlerini kapsayan maddi ve manevi ögelerin bütünü
 3. Bir şeyin önemini belirlemeye yarayan soyut ölçü, bir şeyin değdiği karşılık, kıymet.
 4. Bir şeyin para ile ölçülebilen karşılığı, paha.
 5. Yüksek ve yararlı nitelik.
 6. Üstün, yararlı nitelikleri olan (kimse)
 7. Kişinin isteyen, gereksinim duyan bir varlık olarak nesne ile bağlantısında beliren şey.
 8. Bir değişkenin veya bilinmeyenin sayı ile anlatımı.
 9. Neoklasik iktisada göre tüketicinin son biriminin faydasını dikkate alarak bir mala verdiği göreli önem.
 10. Emek-değer kuramına göre bir malın içerdiği emek zamanı.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

öğeciköğecik çekirdeğiöğecik etkin yarıçapıöğecik göçüöğecik gram ağırlıköğecik sayısıöğecik yapısıöğecikaltıöğecikleşmeöğecikleşme ısısıöğeöğe adımlaröğe olmama imiizgeizge bilgisiizge bilimiizgebilimizgeçizer
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın